تماشاچی

رایگان

 • ✔ تماشا و دسترسی کامل به تمامی ویدیو های اسکوپوس
 • ❌ راهنمایی، پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات
 • ❌ دسترسی به سورس کامل پروژه ها
 • ❌ پروژه درخواستی
 • ❌ دسترسی رایگان به آموزش های ویژه
 • مدت اشتراک: نامحدود
یاور

بین100 تا500هزارتومان

 • ✔ تماشا و دسترسی کامل به تمامی ویدیو های اسکوپوس
 • ✔ راهنمایی، پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات
 • ✔ دسترسی به سورس کامل پروژه ها
 • ❌ پروژه درخواستی
 • ❌ دسترسی رایگان به آموزش های ویژه
 • مدت اشتراک: شش ماه
حامی

بیشتر از500هزارتومان

 • ✔ تماشا و دسترسی کامل به تمامی ویدیو های اسکوپوس
 • ✔ راهنمایی، پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات
 • ✔ دسترسی به سورس کامل پروژه ها
 • ✔ پروژه درخواستی
 • ✔ دسترسی رایگان به آموزش های ویژه
 • مدت اشتراک: یکسال

نحوه ی خرید اشتراک

×
برای دسترسی به این بخش کافیست مبلغ مورد نظر خودتان را به شماره کارت 6037997241440131 به نام ابوالفضل خزائی نزد بانک ملی واریز و رسید واریزی را از طریق اینستاگرام یا تلگرام آیدی merlin475 اطلاع رسانی نمایید تا مشخصات ورود را دریافت نمایید.
لطفا دقت کنید هرچند که میزان واریزی به صلاح دید خود شما در نظر گرفته شده است و شما را به رقم خاصی محدود نکرده ایم اما هر میزان واریزی دارای یک سری مزایای خاص هستند. لذا در انتخاب میزان واریزی دقت نمایید.
همچنین توجه نمایید هر مشترک تنها امکان درخواست یک پروژه درخواستی را با هر واریز دارید و پروژه های درخواستی باید در راستای دانش و مسیر فعالیت اسکوپوس باشد. انتشار پروژه های درخواستی به صورت عمومی به عهده ی مدیریت است.
هر مشترک تنها امکان درخواست یک آموزش ویژه را با هر واریز دارید.